Onze huisregels

Huisregels

 • Toegang uitsluitend voor personen boven de leeftijd van 18 jaar en je moet altijd een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien.
 • Geen alcoholische dranken meenemen.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt zijn niet toegestaan.
 • Geen handel in en/of bezit van gestolen goederen
 • Geen bezit van meer dan 5 gram softdrugs.
 • Alle vormen van agressie, hinderlijk of aanstootgevend gedrag, discriminatie ten aanzien van cultuur, ras of sexuele geaardheid, ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van sexueel geweld worden niet getolereerd.
 • Handel in en gebruik van harddrugs is verboden.
 • Wij kunnen er voor kiezen om aan bezoekers die onder invloed zijn geen sofdrugs te verkopen.
 • De coffeeshop maakt gebruik van camerabewaking. Personen die de coffeeshop betreden stemmen er mee in dat er video opnames worden gemaakt welke na ongeregelheden of ongevallen  ter beschikking kunnen worden gesteld aan derden.
 • De coffeeshop is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, of schade aan kleding of goederen.
 • Klachten en onenigheden worden door ons personeel opgelost. Wanneer je het ergens niet mee eens bent, meldt dit dan aan een medewerker. De instructies van onze medewerkers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
 • Bezoekers kunnen verzocht worden de inhoud van hun tassen en (broek)zakken te tonen. Bij weigering wordt er van uitgegaan dat er een van de huisregels overtreden wordt en zal de politie in kennis worden gesteld.
 • Bij overtreding van de huisregels kun je worden verwijdert en indien nodig zal aangifte worden gedaan bij de politie.

Gedragsregels

 • Niet dubbel parkeren voor de coffeeshop.
 • Niet tegen het verkeer in parkeren.
 • Lawaai overlast, in de vorm van muziek of ander luidruchtig gedrag is niet toegestaan.
 • Het blokkeren van het trottoir met rijwielen en scooters is niet toegestaan.
 • Elke vorm van hinderlijk en/of overlastgevend gedrag, zoals samenscholen, is niet toegestaan.
 • Gooi geen rommel weg op straat.
 • Bij overtreding van de gedragsregels zal de toegang tot de coffeeshop voor een dan te bepalen periode worden geweigerd.
 • Houd rekening met de buren.

Service

Gratis Wifi

Wifi internetverbinding voor alle bezoekers van Dr Pleasure is gratis. Don’t worry, be happy.

Koffie & Frisdrank

Je kunt bij Dr Pleasure een lekker kopje koffie of frisdrank bestellen. Ook verkrijgbaar: Mars, Snickers, Pringles etcetera

Rokersruimte

Dr Pleasure is méér dan alleen wiet of hasj halen. Wie hier een puur blowtje wilt roken, kan zitten in de gezellige smoking lounge. Enjoy

Met PIN of creditcard betalen

Bij Dr Pleasure heeft u de keuze om makkelijk en veilig met PIN of creditcard te betalen, als u liever daarmee dan met contant betaald.

Parkeren in de buurt

In de buurt van coffeeshop Dr Pleasure is ruim voldoende parkeergelegenheid. Onder andere bij de grote parkeerplaats bij de Plus Supermarkt en op de Brinkgreverweg zijn diverse parkeerplekken.